Gå direkte til indhold
Indhold start

Generel hjælp til www.ventelistelukning.dk får du ved at oprette en sag i Socialstyrelsens supportsystem, som du kan læse om her: http://socialstyrelsen.dk/indberetning/support-til-indberetning 

Forældre har ret til at få skrevet deres børn på venteliste til et dagtilbud i en anden kommune end hjemkommunen. Kommuner har dog mulighed for at lukke deres ventelister for børn fra andre kommuner. Denne ret kan kommunerne blandt andet benytte, hvis pasningsgarantien er truet. En beslutning om at lukke ventelister for andre kommuners børn kan maksimalt vare 3 måneder. Hvis kommunen ønsker at forlænge lukningsperioden, skal den træffe en ny beslutning.

Om databasen
Alle kan søge oplysninger i databasen, men den er især henvendt til forældre, der ønsker at vide, hvor deres børn ikke kan optages på venteliste. Oplysningerne i databasen giver derudover Socialstyrelsen viden om omfanget af lukninger.

Om søgning
Når du søger, skal du først vælge punktet "Søgning". Her kan du vælge mellem "Søg kommune" og "Vis på Danmarkskort".
Vælger du "Søg kommune", skal du vælge en kommune og trykke "Vis kommune". Herefter vises den gældende status for kommunen.
Hvis du vælger "Vis på Danmarkskort", kan du ud fra en række søgekriterier enten få søgeresultatet på et danmarkskort eller i en csv-fil (en csv-fil er en kommasepareret fil, som du nemt kan importere i et regneark eller en database).

Om indberetning
Alle kommuner har fået tilsendt brugernavn og adgangskode, som giver dem adgang til at indberette. Hvis en kommune mangler brugernavn og adgangskode, skal der rettes skriftlig henvendelse til Socialstyrelsen. Det gøres via Socialstyrelsens Support:

Kontaktperson
Martin Kristensen
E-mail: mak@socialstyrelsen.dk
Mobil: 41 73 08 77