Gå direkte til indhold
Indhold start

Velkommen til ventelistelukning.dk

Ventelistelukning.dk indeholder oplysninger om kommunernes beslutning om at lukke ventelister i forhold til børn fra andre kommuner

Reglerne om frit valg af dagtilbud over kommunegrænser.
Forældre har ret til at vælge et dagtilbud til deres barn i en anden kommune end deres egen. Kommuner har dog mulighed for at lukke ventelister for børn fra andre kommuner, blandt andet hvis pasningsgarantien er truet. En sådan lukning skal indberettes til Socialstyrelsen via databasen her. Kommuners beslutning om at lukke ventelister for andre kommuners børn kan maksimalt vare 3 måneder. Hvis kommunen ønsker at forlænge lukningsperioden, skal den træffe en ny beslutning, som igen skal indberettes til databasen. Beslutningen har virkning, når kommunen har indberettet oplysningerne i databasen.

Hvis en kommune ikke har lukket ventelisterne for børn fra andre kommuner, bliver børn fra andre kommuner skrevet på venteliste på de samme vilkår som kommunens egne børn. Der er muligvis ikke ledige pladser netop der, hvor man helst vil have en plads til sit barn, men ønsker bliver tilgodeset ud fra samme regler, som gælder for de forældre, der bor i kommunen.

Får man en dagtilbudsplads til sit barn i en anden kommune, skal ens egen kommune give tilskud til pladsen. Tilskuddets størrelse fastlægges ud fra ens egen kommunes udgifts- og serviceniveau. Det er derfor den bruttodriftsudgift, som ens egen kommune benytter til at beregne tilskud og egenbetaling for en dagtilbudsplads i kommunen for kommunens egne borgere, der skal anvendes, når tilskuddet til en plads i en anden kommune skal beregnes.

Hvis dagtilbud i en anden kommune er dyrere end dagtilbud i ens egen kommune, skal man som forælder selv betale forskellen mellem tilskuddet fra ens egen kommune og driftsudgifterne pr. plads i det benyttede dagtilbud i den anden kommune. I tilfælde, hvor den anden kommune har et højere serviceniveau end ens egen kommune, kan forældrebetalingen for en dagtilbudsplads i den anden kommune derfor blive dyrere end betalingen for en dagtilbudsplads i ens egen kommune.

Oplysningerne i databasen
Databasen indeholder de oplysninger om lukning for optagelse på venteliste, som kommunerne har indberettet til Socialstyrelsen. Databasen giver et hurtigt overblik over netop disse oplysninger. Andre oplysninger om de enkelte kommuner, f.eks. om de forskellige tilbud, opskrivning på ventelister, pladsgaranti mv. må søges på de enkelte kommuners egne hjemmesider.